[A pályázat bemutatása] [Tevékenységek gyermekek számára] [Tevékenységek szülők számára] [Tevékenységek szakemberek számára] [Galéria] [Kapcsolat]

A pályázat bemutatása

A projektet a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ valósítja meg.

A projekt során olyan tevékenységek megvalósítását tűztük ki célul, melyek a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők hátrányainak leküzdését kívánja segíteni, beilleszkedésüket, esélyegyenlőségüket megoldani.

Olyan témakörökben kívánunk foglalkozásokat tartani, melyekre az iskola keretei közt nincs lehetőség, amelyek témakörökre alap esetben a családi háttérnek lenne szerepe felvilágosítást nyújtani, hogy a családi környezet hiánya ne jelentsen hátrányt az intézményünkben lakóknak, az esélyegyenlőség megteremtését megcélozva ezzel.

Célunk, hogy intézményünkből történő kikerülés után képesek legyenek társas kapcsolatokat létesíteni, hogy tudjanak alkalmazkodni másokhoz, mely akár a családalapítás akár a munkavégzés területén hasznos. Mindezt a családi kapcsolatok erősítésével szeretnénk megvalósítani a vér szerinti családjaik bevonásával, családi napok szervezésével, családi életre felkészítő programok szervezésével, melynek keretében tervezünk párkapcsolati tanácsadást, felvilágosítást a családtervezésről, a gyermekvállalásról, a szülői szerepekről. Szeretnénk elérni, hogy fiataljaink tudatosan készülhessenek felnőtté válásukra, a családalapításra, hogy ne a saját hátrányos helyzetük legyen a példa és sikeresek lehessenek az élet e területén is.

Szeretnénk, ha képesek lennének megbirkózni a környezeti ártalmakkal, hogy a gyermekotthon adta burokból kilépve ne váljanak áldozatokká. Mindezt elősegítendő szervezünk szexuális felvilágosító, valamint internetes zaklatás, megfélemlítés, áldozattá válás megelőzését szolgáló programsorozatot.

Próbáljuk arra ösztönözni a nálunk nevelkedő gyermekeket, hogy minél jobb, alaposabb és minél többrétű tudást szereznek meg, ezzel ellensúlyozhatják a hátrányos helyzetüket. A tudásuk fejlesztésével és motiváltságuk felkeltésével elérhetjük, hogy megvalósíthassák terveiket, céljaikat, mellyel a társadalom hasznos tagjaivá válhatnak. Ahhoz pedig, hogy legyenek megvalósítandó céljaik, jövőkép kialakítását célzó programsorozatot szeretnénk megvalósítani, mely egyben segít megalapozni motiváltságuk fejlesztését is.

A célok, a vágyak eléréséhez pénzre van szükség, a pénzkezelési szokásokat legtöbbször a családi környezetben látottakból tanulhatjuk meg, azonban azok a gyerekek, akik intézményeinkben nőnek fel, nem láthatnak ilyen példát, éppen ezért erre a témakörre is külön gondot fordítunk. Pénzkezelési és/vagy gazdálkodási ismeretek elsajátítását célzó programsorozattal próbáljuk fiataljainkat felkészíteni a háztartási költségek beosztásával járó feladatokra, hogy a nehezen megszerzett javaikkal gazdálkodni tudjanak, értékeik megóvására képesek legyenek, és ne süllyedjenek mélyszegénységbe, ne kerüljenek a társadalom peremére.

Mindezen tevékenységek megvalósításához, szakembereink folyamatos képzésével szeretnénk elérni, hogy a csoportos foglalkozások keretén belül képesek legyenek előmozdítani a célcsoport-tagok aktív részvételét, az együttműködés fontosságát, mely később fiataljaink társadalmi beilleszkedés során is előnyükre válhat, előmozdítja a társadalom aktív tagjává válásukat.  Állampolgárként meg kell tanulnunk érdeklődni a minket érintő döntések felől, meg kell tanulnunk hallatni szavunkat, és mindenekelőtt meg kell tanulnunk kérdezni, hiszen, mint mondta, „mindannyian szakemberek vagyunk, ám a siker kulcsa az együttműködés.”

Célunk tehát a célcsoport társadalmi részvételének növelése, az egészségtudatosság növelése; a hátrányos helyzetükre tekintettek a szociális gazdaságban való részvétel növelése. A társadalmi együttélés és társadalmi cél erősítése a társadalmi szerepvállalás erősítésével és az esélyegyenlőség növelésével.

A hátrányok és beilleszkedési gondok leküzdésével, alkalmazkodóképességük javításával próbáljuk ösztönözni a későbbi munkakeresés hatékonyságát, hogy a munkaerőpiacra kikerülve ne érezzék családi hátterük hátrányát, növelve ezzel is társadalmi beilleszkedésük esélyeit.


A projekt megvalósításának kezdete: 2018.év 01. hó 01. nap

A projekt megvalósításának befejezése: 2019. év 12. hó 31. nap

Összköltség: 25.000.000 Ft

Támogatás összege: 25.000.000 Ft -> 100%


A pályázatot megvalósító team:

Projektmenedzser és szakmai vezető:  Pichlerné Gábor Beáta

Pénzügyi vezető: Szabó Andrea